Zamów usługę CRK24M

zapewniającą opiekę serwisową i dostęp do CRK przez kolejne 24 miesiące.Dostęp GSM do serwerów Centralnego Repozytorium Kas dalej CRK oraz do serwerów COMP S.A.

Ilość:

Pamiętaj o podaniu danych do faktury VAT
w formularzu.

Jeśli w najbliższym czasie upływa 2-letni okres działania karty SIM w Twojej kasie NOVITUS OnLine GSM zamów i opłać usługę NOVITUS CRK24M, która zapewni dalszy, wymagany przepisami, dostęp do Centralnego Repozytorium Kas przez kolejne 24 miesiące.

Twoje zamówienie musi zostać opłacone minimum 45 dni przed datą zakończenia obecnej usługi, w przeciwnym wypadku nie zostanie zrealizowane, a karta SIM ulegnie nieodwracalnej dezaktywacji. W takim przypadku przywrócenie obowiązkowej transmisji do CRK będzie wymagało odpłatnej wymiany karty SIM w naszym serwisie na inną, dostarczoną przez Ciebie we własnym zakresie i opłacaną przez pozostały okres użytkowania kasy.

Po opłaceniu usługi NOVITUS CRK24M nie musisz robić nic więcej, aby Twoja kasa dalej komunikowała się z repozytorium. Całość odbędzie się w tle, zdalnie i zupełnie automatycznie.

Na zamówioną i opłaconą usługę CRK24M otrzymasz dwie faktury wysłane elektronicznie na adres e-mail podany w formularzu płatności. Pierwszy dokument – faktura zaliczkowa zostanie przesłana od razu po dokonaniu płatności, a drugi – faktura końcowa rozliczająca zaliczkę w momencie automatycznego uruchomienia na karcie SIM opłaconego pakietu.

Comp S.A.

na bazie odrębnej umowy zawartej z Orange Polska S.A., umieszcza karty SIM w wybranych kasach marki Novitus. Kasa, wraz z modemem GSM 3G i kartą SIM oraz Pakietem Startowym i Pakietem Abonamentowym, zapewnia komunikację z CRK przez okres wskazany w tych pakietach.

Działanie karty SIM

możliwe jest tylko na terytorium Polski w zasięgu sieci operatora Orange Polska S.A. W przypadku braku zasięgu, komunikacja kasy z CRK wymaga innego dostępu do sieci telekomunikacyjnej, którą we własnym zakresie i na własny koszt powinien zapewnić użytkownik kasy.

Karta SIM

pracuje wyłącznie z modemem kasy, do którego w procesie produkcji została zamontowana, a jakakolwiek próba wykorzystania karty w innym modemie, niż ten który został skonfigurowany w procesie produkcji, spowoduje blokadę działania karty!

67 2124306 w. 38

kasy@best.pila.pl

BEST Sp. z o.o.
ul. Pocztowa 1A, 64-920 PIŁA
NIP: 764-010-00-85  Regon: 300043158  KRS: 0000232815
SĄD REJONOWY W POZNANIU
Kapitał zakładowy: 200.000 PLN
ALIOR Bank o/Piła  17 2490 0005 0000 4530 2498 7267

© 2022 – BEST SP. Z O. O.